Informare sortare deșeuri pentru gospădăriile cu persoane confirmate COVID – 19 sau localități în carantină.

ÎN ATENȚIA POPULȚIEI
– INDICAȚII PRIVIND GESTIONAREA DEȘEURILOR MUNICIPALE ÎN CONDIȚIILE TRANSMITERII VIRUSULUI SARS-COV

Ministerul Mediuliu, Apelor și Pădurilor, Ministerul Sănătății și Institutul Național de Sănătate Publică informează populația cu privire la modul de colectare a deșeurilor în cazul persoanelor aflate în izolare la domiciliu, confirmate pozitiv sau nu, a localităților în carantină, precum și în cazul persoanelor care nu sunt în situațiile mai sus amintite.

  1. Deșeurile municipale produse în localitățile carantinate sau în locuințe în care persoanele sunt confirmate pozitiv sau suspectate și se află în izolare la domiciliu:

Pentru colectarea deșeurilor se vor folosi cel puțin doi saci de plastic, unul în interiorul celuilalt, sau în număr mai mare, în funcție de rezistența mecanică a acestora.

RECOMANDĂRI:

  • Nu se face colectarea separată a deșeurilor. Toate deșeurile generate în locuință se pun împreună, cât mai compactate ( presate ).
  • Închideți (înnodați) pe rând fiecare sac folosind dacă este posibil mănuși de unică folosință;
  • Nu zdrobiți și nu comprimați sacii după ce i-ați înnodat, pentru a nu îi sparge;
  • Blocați accesul animalelor de companie la spațiile în care se află sacii cu deșeuri;
  • Deșeurile astfel amestecate vor fi colectate în continuare de operatorul de salubritate.
  1. Deșeuri produse de populație în locuințele în care nu există subiecți pozitivi și care nu se află în izolare sau carantină.
  • Pentru locuințele în care nu există subiecți testați pozitiv sau în carantină obligatorie, se recomandă păstrarea procedurilor existente în vigoare, fără a întrerupe colectarea separată a deșeurilor.

Pentru plata facturilor emise de către colectorul de deșeuri Ecogreen Construct SRL conturile sunt:

Banca: ING

IBAN: RO65 INGB 0000 9999 0162 5170

sau

TREZORERIA MIHAILESTI ( GIURGIU )

IBAN: RO49 TREZ 3235 069X XX00 0638

Pentru alte informații oficiale, vă rugăm să consultați siteul: https://fiipregatit.ro/ și pagina de Facebook Ecogreen Construct: https://www.facebook.com/preocupatideviitor/