CUM FOLOSIM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi folosite, în scopuri precum gestionarea înregistrarii dumneavoastră ca utilizator al website-ului nostru, pentru gestionarea achiziţiilor dumneavoastra, pentru a putea răspunde întrebărilor adresate de dumneavoastră prin intermediul website-ului nostru, precum şi, pentru a vă trimite comunicările și newsletterele noastre personalizate, dacă veți fi de acord.

DE CE FOLOSIM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în diverse scopuri. Principalul scop al prelucrării este onorarea contractului pe care îl încheiaţi cu noi atunci când vă înregistraţi şi când cumpăraţi ceva prin intermediul website-ului nostru. De asemenea, vă prelucrăm datele cu caracter personal și pentru a beneficia de oricare dintre serviciile sau funcţionalităţile website-ului nostru, pentru a putea răspunde întrebărilor dumneavoastră, sau pentru a vă trimite newsletter-ul nostrum, pe baza consimţământului pe care ni-l daţi.

CUI TRANSFERĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

Vom putea transfera datele dumneavoastră către furnizorii noștri de servicii, către companii din grupul Eco Green care își derulează activitatea în Uniunea Europeană, sau către colaboratori cu care am încheiat un acord şi care se află în în afara Uniunii Europene.

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ?

In acord cu prevederile legislației în domeniul datelor cu caracter personal, aveţi dreptul de a accesa, corecta, şterge datele dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea aveți și alte drepturi precum dreptul de a vă opune să vă utilizăm datele sau dreptul de a solicita portabilitatea acestor date, după cum vom detalia în cuprinsul acestei Politici de Confidențialitate.