Scurta descriere proiect site societate

Titlu: „Achizitie echipamente pentru cresterea competitivitatii ECOGREEN CONSTRUCT SRL PLAN DE AFACERI ”

Data: Ianuarie 2022

ECOGREEN CONSTRUCT SRL anunţă începerea activităţilor proiectului “ Achizitie echipamente pentru cresterea competitivitatii ECOGREEN CONSTRUCT SRL PLAN DE AFACERI “ Cod SMIS 135715.  

Proiectul este finanțat prin Regio Programul Operaţional Regional 2014–2020, care este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, iar la nivelul regiunii Nord Est de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord Est în calitate de Organism Intermediar. 

Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 01.10.2019 – 31.03.2023, perioada de implementare fiind de 42 de luni, cu o valoare totală 9.760.788,17 LEI. Finanțarea nerambursabilă primită este în valoare de 4.722.552,00 LEI, din care 4.014.169,20 LEI din FEDR si 708.382,80 LEI din valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul national. Contract de finantare Nr. 7364/16.12.2021

Obiectivele proiectului sunt:

Obiectivul general al proiectului: Imbunatatirea competitivitatii intreprinderii ECOGREEN CONSTRUCT SRL prin realizarea unei investitii initiale in domeniul reciclarii deseurilor nepericuloase si infiintarea unei noi unitati de productie.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Infiintarea unei noi unitati de productie in domeniul reciclarii de deseuri nepericuloase prin:

– Dotarea cu echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru specifice activitatii de reciclare

– Achizitionarea de programe informatice specifice activitatii productive

  1. Derularea de activitati specifice prioritatii de investitie in vederea dezvoltarii capacitatii intreprinderii de a-si dezvolta si mentine avantajul competitiv:

– Implementarea procesului de certificare a unor produse specifice activitatii desfasurate in cadrul proiectului – RDF (refusederived fuel) care este un combustibil obþinut din tocarea si deshidratarea deseurilor solide prin tehnologia transformarii deseurilor

– Implementarea procesului de certificare a sistemului de management ISO 14001

– Participarea, in calitate de expozant, la un targ de profil

  1. Respectarea si promovarea principiilor orizontale privind dezvoltare durabila si egalitate de sanse prin:

– Utilizarea surselor regenerabile de energie (panouri solare/ fotovoltaice atasate containerelor abroll, cu rol in producere de energie necesara functionarii acestora)

– Retehnologizarea / achizitionarea echipamentelor mai eficiente energetic si optimizarea functionarii instalatiilor si a fluxurilor tehnologice prin achizitionarea echipamente noi, performante si mai eficiente energetic

– Minimizarea la sursa a deseurilor. Cresterea gradului de recuperare si reciclare a deseurilor prin achizitionarea instalatiilor si echipamentelor  pentru reciclarea si valorificarea deseurilor nepericuloase, intreg proiectul fiind orientat catre recuperarea si valorificarea acestora

– Angajarea unei persoane din categoria defavorizate – persoana nu a avut un loc de munca stabil remunerat in ultimele 6 luni           

Persoana de contact: dl. George-Alexandru Manescu– Manager de proiect ECOGREEN CONSTRUCT SRL.; Telefon: 0720/065.766; Adresa de e-mail:

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro 

Site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020: www.inforegio.ro 

Pagina de Facebook a programului: https://www.facebook.com/inforegio.ro 

Date de contact

Dl. George-Alexandru Manescu Tel/Fax: 0720/065/766
Email:
Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programaul Operational Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Call Now Button